Solicitude de praza

COÑÉCENOS UN POUCO MÁIS

 

 

FORMULARIO MATRÍCULA CURSO 17-18

   Descargar formulario

 

NORMATIVA ADMISIÓNS

 Infantil/Ed. Primaria/Ed. Secundaria

 Decreto 254/2012, do 13 de decembro, (DOGA 26 de decembro de 2012)

 Orde reguladora do 12 de marzo de 2013 (DOGA do 15 de marzo de 2013)

 Modificación da orde reguladora, Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOGA 01 de febreiro de 2017)

  Impreso solicitude (Anexo II – ED550B) admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Máis información no aplicativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria:

             

Admisión do alumnado

Prazos para o proceso de admisión de alumnado

Antes do 1 de Marzo Publicación de Vacantes
Do 2 ao 20 de Marzo Presentación Solicitudes Admisión
Do 23 de Marzo ao 5 de Abril Presentación Documentación Xustificativa
(en caso de haber máis demanda que oferta)
Antes do 25 de Abril Publicación das listaxes provisionais
Antes do 15 de Maio Publicación das listaxes definitivas
Do 20 ao 30 de Xuño Formalización de matrícula Ed. Infantil e Ed. Primaria
Do 26 de Xuño ao 11 de Xullo Formalización da Matrícula E.S.O
Do 1 ao 11 de Setembro Prazo extraordinario de formalización de matrícula ESO