E.S.O.

O Colexio Santa Juana de Lestonnac imparte na actualidade os seguintes  niveis educativos, todos eles concertados:

1º, 2º, 3º 3 e 4º curso ( dúas clases por curso)

Posee ademáis dúas aulas de educación Especial

Plurilingüe:

•       Plástica en Inglés

•       Auxiliar Nativa en Primaria

•       Grupo de sección bilingüe