NOVO CHÁNDAL E MANDILÓN

AVISO IMPORTANTE!!!!

Para realizar as compras online do chándal e mandilón xa non é valido o código que enviamos na última circular. Para realizar a compra na web www.montytienda.es, o novo código é “juana0616-Le-Fe” (coas maiúsculas e minúsculas tal cal está e cos números e guións).

A partir do curso que ven, teremos novo modelo de chándal e mandilón para todos os colexios da Compañía de María.Pódese mercar en El Corte Inglés/Supercor ou venda online en: www.montytienda.es

O actual chándal e mandilón convivirán co novo durante algún curso.