CPR Plurilingüe Santa Juana de Lestonnac - Ferrol

Infantil

Abrindo as portas da aprendizaxe para a vida

Plurinfantil

A lingua extranxeira intégrase no desenvolvemento das aulas de educación infantil desde un punto de vista lúdico e partindo do traballo en grupo. Os contidos son abordados a través dun enfoque globalizado baseado en tarefas e proxectos.

ABP (Aprendizaxe baseada en proxectos)

A aprendizaxe baseada en proxectos que levamos a cabo no noso colexio, consiste nun modelo de ensino no que os nenos aprenden desde a súa realidade máis próxima e desde a propia experiencia, para que esa aprendizaxe sexa significativo para eles.

Educación emocional

A educación emocional é un proceso educativo, continuo e permanente, que pretende potenciar o desenvolvemento das competencias emocionais como elemento esencial do desenvolvemento humano, con obxecto de capacitarlle para a vida e coa finalidade de aumentar o benestar persoal e social. 

Personalización da aprendizaxe

A aprendizaxe personalizada é un enfoque educativo cuxa finalidade é que a aprendizaxe se axuste ás fortalezas, necesidades, habilidades e intereses de cada estudante.

Os fins da etapa son os seguintes:

 1. Contribuír ao desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual das nenas e dos nenos.
 2. Atenderase ao desenvolvemento afectivo, ao movemento e hábitos de control corporal, á comunicación e linguaxe, ás pautas de convivencia e relación, ao descubrimento das características físicas e sociais do medio. Facilitarase que elaboren unha imaxe de si mesmos positiva e equilibrada e adquiran autonomía persoal.
 3. Potenciarase a transmisión daqueles valores que favorezan a liberdade, a responsabilidade, a solidariedade, a tolerancia, o respecto, a xustiza, a non-violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como o desenvolvemento da igualdade de dereitos e oportunidades e o fomento da igualdade.

Para elo, no noso colexio:

 

 • Establecemos a principio de curso un período de adaptación, no que a  familia escolle entre dous posibles horarios.

 

TRABALLAMOS:

 • O aspecto académico, social e emocional.
 • Por proxectos. Cada trimestre un proxecto diferente. O alumnado vai adquirindo coñecementos e conceptos a través do proxecto: números,  vocabulario, etc
 • Rutinas e hábitos: entrada e saída, asistencia, a roupa, material.
 • A autonomía.
 • Xogo, individual e en grupo, respecto polos outros e polas normas.
 • Coas novas tecnoloxías: Informática, pizarra dixital.
 • Inglés, Música, Educación Física e Psicomotricidade

3 anos:           

 • Rutinas, xogos en equipo e xogo libre.
 • Asembleas todos os días.
 • “Recunchos” de matemáticas, lingua e arte.

4 anos:

 • Iniciamos a lectura e escritura a través de xogos.
 • No terceiro trimestre empezan  a levar o libro de lectura á casa.

5 anos: 

 • Lectura diaria.

Traballo colaborativo.

Contacta con nosotros

Nombre
Email
Mensaje

Proyectos de innovación

Equipo docente

Blogs

Calendario y horarios

 • etapa infantil g1
 • etapa infantil g10
 • etapa infantil g11
 • etapa infantil g2
 • etapa infantil g3
 • etapa infantil g4
 • etapa infantil g6
 • etapa infantil g7
 • etapa infantil g8
 • etapa infantil g9
Admisións