CPR Plurilingüe Santa Juana de Lestonnac - Ferrol

Primaria

Aprendendo valores para educar mente e corazón

Plurilingüismo

A educación plurilingüe é aquela que se caracteriza pola utilización de, como mínimo, 3 linguas no proceso educativo: a lingua materna (coñecida tamén como lingua primaria ou primeira lingua), unha lingua nacional ou rexional e unha lingua internacional.

Metodoloxías inclusivas

As metodoloxías inclusivas son estratexias pedagóxicas que teñen como finalidade a inclusión de todo o alumnado na comunidade educativa, especialmente dos grupos con máis risco de exclusión.

Educación emocional

A educación emocional é un proceso educativo, continuo e permanente, que pretende potenciar o desenvolvemento das competencias emocionais como elemento esencial do desenvolvemento humano, con obxecto de capacitarlle para a vida e coa finalidade de aumentar o benestar persoal e social.

Personalización da aprendizaxe

A aprendizaxe personalizada é un enfoque educativo cuxa finalidade é que a aprendizaxe se axuste ás fortalezas, necesidades, habilidades e intereses de cada estudante.

A educación primaria é unha etapa educativa que ten carácter obrigatorio e gratuíto. Comprende seis cursos académicos que se organizarán en áreas con carácter global e integrador, e se cursarán ordinariamente entre os seis e os doce anos de idade.

Os fins da ed. Primaria son os seguintes:

1. Proporcionarlles a todos os nenos e nenas unha educación que permita afianzar o seu desenvolvemento persoal e o seu propio benestar, adquirir as habilidades culturais básicas relativas á expresión e comprensión oral, á lectura, á escritura e ao cálculo, ao sentido artístico, á creatividade e á afectividade, así como desenvolver habilidades sociais e hábitos de traballo.

2. A acción educativa nesta etapa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e adaptarase aos seus ritmos de traballo.

O noso colexio imparte conta na actualidade con unha clase por curso para 1º, 2º, 3º, e dúas para 4º, 5º e 6º, todos eles concertados.

Posee ademáis dúas aulas de educación Especial.

Contacta con nosotros

Nombre
Email
Mensaje

Proyectos de innovación

Equipo docente

Calendario y horarios

  • etapa primaria g1
  • etapa primaria g10
  • etapa primaria g2
  • etapa primaria g3
  • etapa primaria g4
  • etapa primaria g5
  • etapa primaria g6
  • etapa primaria g7
  • etapa primaria g8
  • etapa primaria g9
Admisións