CPR Plurilingüe Santa Juana de Lestonnac - Ferrol

Educación Competencial

Desexamos que os nosos alumnos Aprendan a aprender para toda a vida, e fágase real unha liña pedagóxica do noso Proxecto Educativo:"Cabezas ben feitas máis que ben cheas".

No noso colexio desenvolvemos as distintas capacidades, intelixencias e competencias dos nosos alumnos.

A educación por competencias pretende a integración do coñecemento buscando que as aprendizaxes sexan máis funcionais, aplíquense a distintos contextos e sexan transferibles.

Potenciamos a autonomía, a autorregulación, a motivación por aprender, o coñecemento interdisciplinar, a experimentación, a cultura de pensamento....

Facémolo a través de programacións diferentes: unidades didácticas, proxectos, talleres, metodoloxías activas… tendo en conta a heteroxeneidade dos grupos, a importancia da avaliación na aprendizaxe, o acompañamento…

Admisións