Solicita información

Houses

28050 Pts.

27980 Pts.

28580 Pts.

28380 Pts.

¿Por qué House system?

“Houses” es un sistema anglosajón de puntos que surge como iniciativa para reforzar todo el proyecto educativo de Lestonnac: formar a los alumnos de manera integral, junto a cada familia; formentar el desarrollo de sus capacidades; presentarles las virtudes de manera atractiva; potenciar su libertad

En nuestro colegio, nadie está solo. Y el hecho de pertenecer a una “House” nos lo recuerda

Pero…. ¿en qué consiste?

Todos los alumnos, desde infantil, forman parte de una “House”: Dolphins, Tigers, Chameleons, Eagles.

Los padres de un estudiante y sus hermanos pertenecen a la misma “House” que él.

Cada alumno puede ir ganando o perdiendo puntos para su “House” según los méritos que realice.

Los más mayores de cada etapa podrán optar a ser “captains” y “vice-captains”, convirtiéndose en un ejemplo y guía para los alumnos más jóvenes de su misma “House”.

Cada día stá plagado de decisiones: en clase, en el patio, en casa… Es más fácil elegir lo que es bueno cuando tienes el apoyo de tu “House”.

Preguntas frecuentes

Que nos identifica no Colexio Lestonnac?

Somos un colexio que pertence á Rede Educativa Arenales. Aquí buscamos a excelencia académica, pero tamén a excelencia humana, porque unha boa persoa adoita ser un bo profesional. Por iso o respecto aos demais, a un mesmo, ao traballo ben feito, son valores humanos e cristiáns que inculcamos no noso alumnado da man dos seus pais. Temos o ambicioso obxectivo de servir á sociedade, ás familias e ao alumnado.

Que aporta que o Colexio Lestonnac pertenza a Arenales Red Educativa?

Lestonnac é a primeira escola da Rede Educativa Arenales. Nestes momentos a rede está formada por máis de 28 centros educativos distribuídos por todo o mundo. Todos eles asumen un modelo de competencias e valores denominado IAM (Innovación, Autonomía, Mentoría). Do mesmo xeito que incorpora o código de boas prácticas, o regulamento de réxime interior e o plan de igualdade. Todos eles documentos que teñen a súa orixe en anos de experiencia e que buscan garantir a equidade, a inclusión e a igualdade.

Cal é o modelo IAM?

IAM é un programa de transformación co que buscamos ser centros educativos punteiros no século XXI. Este programa divídese en tres eixos principais: Innovación: buscamos ser unha organización aberta en comunicación permanente co mundo no que vivimos. Autonomía: axudamos a cada un dos nosos alumnos a tomar o control da súa vida, a ser persoas autónomas. Mentoría: cada un é protagonista da súa propia educación e, ao mesmo tempo, colabora na dos demais.

Como se aplica o programa IAM no Colexio Lestonnac

Innovación: A través da iniciativa iPad conséguese a integración da tecnoloxía na educación. Así como un plan de desenvolvemento curricular dixital «Mobile Learning» en todas as etapas. Autonomía: Promovemos a educación en habilidades blandas: o desenvolvemento de falar en público, habilidades de liderado, desenvolvemento do pensamento emocional, pensamento creativo e primeiros auxilios, etc. Mentoring: A través de titorías persoais entre o profesor e o alumno, para axudarlles a coñecerse mellor a si mesmos, a desenvolver habilidades sociais, a aproveitar os seus talentos, a forxar a súa autoestima e a ser felices de forma independente.

Solicita información

Temos as nosas portas abertas para ti: queremos coñecerte, mostrarche as instalacións e mostrarche o proxecto educativo, para iso enche o formulario e agenda unha visita ou pregúntanos que queres.