MODIFICACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS E PLAN DE ORIENTACIÓN

Fai clic sobre "Departamento de Orientación" ou ben sobre a área do curso correspondente para ver as modificacións das programacións seguindo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia
 
PRIMARIA

Castelá

Matemáticas

Galego

Naturais

Sociais

Inglés

Educación Física

Plástica

Música

Relixión

Castelá

Matemáticas

Galego

Naturais

Sociais

Inglés

Educación Física

Plástica

Música

Relixión

Castelá

Matemáticas

Galego

Naturais

Sociais

Inglés

Educación Física

Plástica

Música

Relixión

Castelá

Matemáticas

Galego

Naturais

Sociais

Inglés

Educación Física

Plástica

Música

Relixión

Inglés oral

Castelá

Matemáticas

Galego

Naturais

Sociais

Inglés

Educación Física

Plástica

Música

Relixión

Castelá

Matemáticas

Galego

Naturais

Sociais

Inglés

Educación Física

Plástica

Música

Relixión

LÓVA

 
 

Castelá

Galego

Matemáticas

Bioloxía e xeoloxía

Xeografía e historia

Inglés

Inglés

Francés

Educación Física

Plástica

Relixión

Oratoria

Castelá

Galego

Matemáticas

Física e química

Xeografía e Historia

Inglés

Francés

Educación física

Tecnoloxía

Música

Relixión

Promoción vida saudable

Castelá

Galego

Matemáticas orientadas ensinanzas académicas

Matemáticas orientadas ensinanzas aplicadas

Bioloxía e xeoloxía

Física e Química

Xeografía e historia

Inglés

Francés

Educación Física

Música

Plástica

Relixión

Cultura Clásica

Tecnoloxía

Ámbito Sociolinguístico

Ámbito científico

Inglés PMAR

Castelá

Galego

Matemáticas orientadas ensinanzas académicas

Matemáticas orientadas ensinanzas aplicadas

Bioloxía e xeoloxía

Física e química

Xeografía e historia

Inglés

Francés

Educación física

Iniciación á actividade emprendedora e empresarial

Economía

Ciencias aplicadas á actividade profesional

Tecnoloxía

Plástica A

Plástica B

Relixión