Comunidade Educativa

EQUIPO DIRECTIVO

É o órgano ordinario de xestión do Colexio. Impulsa a acción educativa-pastoral do centro

Composición

- Titular - Ermitas Cobián Varela  

-Directora  - Eva Rodríguez Girón

- Xefe de Estudos - Roberto Pérez Berbia

- Coordinadora E.S.O. - Cristina Breijo Pena

- Coordinador de Ed.Infantil e Primaria - José Antonio Pereira Muíño 

 

Reuniones

O Equipo Directivo  reúnese de ordinario os mércores de 16:30 a 20:00 h

EQUIPO DOCENTE

 • Mirlandy Hernández García  - Titora  3 anos
 • Ana Sanz Fernández - Titora 4 anos
 • Laura Paredes Beceiro - Titora 5 anos A
 • Dori Varela Formoso - Titora 5 Anos B                                                
 • José Antonio Pereira Muíño - Educación Infantil
 • Mª José Pérez García- Titora 1º A EP 
 • Maca Freire Corzo - Titora 1º B EP 
 • Mercedes Ramos Fernández - Titora 2º EP 
 • Fátima Quián Montero - Titora 3º A EP
 • Elena Fábregas Leal  - Titor 3º B EP
 • Laura Lorenzo López - Titora 4º A EP 
 • Ricardo Dopico Fuentes - Titor 4º B EP
 • Celeste Morado Ardao - Titora 5ºA EP
 • Carlos Rodríguez Rey - Titor 5º B EP
 • Víctor Martínez Graña - Titor 6º A EP 
 • Borja Gundín Barreiro – Titor 6ºB
 • Silvia Chao Vega - Educación primaria
 • Eva Rodríguez Girón - Educación Primaria
 • Daniel Veiga Vergara - Educación Primaria
 • Cristina Breijo Pena - Titora 1ºA ESO 
 • Mónica Costas Armada - Titora 1º B ESO
 • Marta Rodríguez Cabanas - Titora 2º A ESO 
 • Laura Posada Rodríguez- Titora 2ºB ESO 
 • Ismael Miján Vilasánchez – Titor 3º A ESO
 • Maite Núñez Barros - Titora 3º B ESO
 • Eva Díaz-Robles Iglesias - Titora 4º A ESO 
 • Agustín Otero Rodríguez - Titor 4º B ESO
 • Fanny Carrodeguas Freire - ESO
 • Xan Cinza Porta - ESO
 • Roberto Pérez Berbia - ESO
 • Manuel Amado Cortizas - ESO
 • Diego Vázquez Iglesias – ESO
 • Salva Fernández Pérez - Orientador
 • Sonia Fernández Reigosa – Educación Especial
 • Santiago González Leal – Educación Especial
 • Marina Pita Calvo - Logopeda
 • Arantxa Alzueta Albo – Pedagoxía Terapéutica
 

CONSELLO ESCOLAR

 • Presidenta: Eva Rodríguez Girón
 • Representantes da entidade titular: Ermitas Cobián,  Avelina González, Isabel Gutiérrez.
 • Representantes do profesorado: Mª José Pérez, José Antonio Pereira, Ismael Miján, Borja Gundín.
 • Representantes do persoal complementario de educación especial: Arantxa Alzueta
 • Representantes do persoal de administración e servizos: Laura Pía
 • Representantes das familias: Mª Luisa Eguren, Millán Gayoso, Jessica Seoane.
 • Representantes do Alumnado: Salma Romero, Carlos Permuy.