Educación da Interioridade

 

 

A Educación do ser foi unha constante na nosa educación. Santa Xoana de Lestonnac, desde moi nova, na súa vida escoitou “Non deixes apagar a chama”. Esta expresión foi como un mantra para nós.

A interioridade é ese espazo no que se integra o corporal, cos pensamentos, sentimentos, crenzas e emocións para sentirnos seres unificados.

Coidamos a dimensión interior de toda a Comunidade Educativa, xa que pensamos que o que nos pasa por dentro, no noso mundo interior, é moi importante para o correcto desenvolvemento de todas as dimensións da persoa.

O “Proxecto i” de Educación da Interioridade está presente en todos os colexios. É un proxecto que parte da vivencia persoal, para que no día a día do colexio e na forma de educar intégrense prácticas educativas de respiración, relaxación, silencio, xestos, apertura á transcendencia…que nos fagan ser máis conscientes da dimensión interior das persoas.

O obxectivo deste Proxecto, enmarcado no Proxecto Educativo, propón desenvolver a capacidade deinteriorizar das persoas. Concíbese como un proceso de descubrimento, a partir da experiencia, da riqueza de ser persoa e da capacidade de reflexionar e gardar no corazón os acontecementos da vida, para establecer unha relación nova cun mesmo, cos demais, co mundo e coa Transcendencia.

É un proxecto que inclúe a toda a comunidade educativa e pola súa práctica se integra na vida cotiá do noso alumnado, de tal xeito que contribúe á mellora da convivencia no noso centro, ó clima de traballo, ó rendemento, á axuda entre iguais... Tamén nas familias a través dos obradoiros desenvolvidos ó longo do curso.

Este obxectivo xeral poderíase despregar nestes tres obxectivos:

·  Desenvolver o autocoñecemento.

·  Unificar as dimensións da persoa.

·  Promover a apertura á transcendencia.

E pretendemos

· Aprender a centrarse.

· Aprender procesos de silenciación e escoita.

· Aprender prácticas de meditación.

· Entrar no interior de cada un.

· Identificar sentimentos e emocións.

· Expresar sensacións con creatividade.

· Desenvolver a empatía.

· Potenciar a admiración do que nos rodea.

· Desenvolver a creatividade como modo de expresión da experiencia interior.

· Explorar sobre o sentido da vida.

    · Unificar as dimensións da persoa.