Biblioteca

Ten como obxectivos fundamentais o fomento da lectura, e ser un centro de recursos e de investigación para as distintas áreas de estudio do alumnado.

Ofertamos un servizo de préstamo de libros de lectura para alumnado de Primaria e ES.O. (á hora do recreo). A SÚA UTULIZACIÓN PARA OUTRAS ACTIVIDADES QUEDA TEMPORALMEN SUSPENDIDA