Horarios

Horario xeral do centro

 • 8:15 - 14:30 h todos os días
 • 15:45 - 19h os luns, martes, mércores e xoves
 • 15:45 – 18:30h os venres

O horario de secretaría será o seguinte:

 • De 9:30 a 13:30 h.

No verán o horario do centro se ve modificado:

 • 9h a 13h, agás a segunda quincena de xullo que o centro estará pechado.

Neste período a Secretaría manterá o seu horario de atención ao publico:

 • 9 h a 14 h

O horario lectivo para Educación Infantil e Educación Primaria:

 • 9:15 h a 14:15 h

O horario lectivo para a E.S.O.:

 • 8:25 h a 14:10h todos os días
 • martes de 16:15 a 17:55 h.

O profesorado realizará o seguinte horario non lectivo:

 • Luns de 16:15 a 18:15 h (todo o profesorado)
 • Mércores de 16:15 a 18:15 h (3º, 4º, 5º e 6º de E.P.)
 • Xoves de 16:15 a 18:15 h (E. I.,  1º e 2º de E.P.)
 • O profesorado da ESO realizará 2 horas semanais en diferentes momentos dependendo do seu horario lectivo.