Madrugadores

  • Este servizo funciona dende o 12 de Setembro
  • O prezo por neno/a e día será:
  • 33 €/mes dende as 7:30 h.
  • 17 €/mes dende as 8:30 h.
  • Hora solta ou fracción 1,20 €
  • Os nenos/as son atendidos polo Persoal do Colexio