Solicita información

Descubre os nosos fillos

Descubre a nosa Primaria

Madrugadores

O noso proxecto educativo

Lestonnac promove, xunto coas familias, o desenvolvemento do talento do seu alumnado en todas as súas dimensións, contribuíndo constantemente á súa formación académica, humana e cristiá.

A educación é máis eficaz cando hai sinerxías entre familia e escola. Por iso promovemos o papel dos pais na educación dos seus fillos, e tratamos de implicar ás familias na vida e no traballo diario da escola.

Queremos educar en valores e, ao mesmo tempo, espertar a capacidade crítica para facilitar un coñecemento profundo da realidade.

A nosa vocación é servir ao noso entorno máis próximo e sempre en beneficio de toda a sociedade. Por iso, esforzámonos cada día por ofrecer unha educación pensada para xerar un impacto real alí onde estean presentes os nosos alumnos.

Personalidade

As nosas escolas están abertas a todos, sexan cales sexan as súas crenzas. En Lestonnac promovemos valores compartidos como a solidariedade, o respecto, a xustiza e a honestidade. Todo iso, a través dunha visión cristiá da persoa, que a leva a chegar á súa mellor versión cunha actitude de servizo cara ao mundo.

Talento

En Lestonnac axudamos a cada alumno a descubrir e desenvolver os seus propios talentos. Cada persoa ten calidades moi diferentes e debe aprender a aproveitalas ao máximo. Ensinámoslles a xestionar o éxito e a frustración, para que comprendan que cometer erros forma parte do camiño cara á madurez e ao desenvolvemento.

Saber máis

A excelencia educativa require unha boa asimilación dos coñecementos. Promovemos unha cultura do esforzo e da perseveranza, garantindo que os estudantes sexan persoas inspiradoras que crean no seu entorno un ambiente que estimule o traballo e a aprendizaxe.

Global

Promovemos a aprendizaxe de varios idiomas, especialmente o inglés, dende o primeiro ciclo de infantil ata o bacharelato. Ademais de desenvolver as súas competencias lingüísticas e mellorar o seu nivel cultural, permítenos promover a interculturalidade e ofrecer unha visión global do mundo que os rodea.

Etapas educativas

EDUCACIÓN INFANTIL (0-5 ANOS)

Andamos
o camiño xuntos?

Gústanos ser parte do teu proceso de crecemento. Guiao, acompáñao, ségueo e madura ao seu carón ao longo do seu desenvolvemento persoal. Traballamos para coñecer ao noso alumnado e axudalos a descubrir aqueles talentos que lles permitan acadar os obxectivos que se marcan en cada etapa da súa aprendizaxe. Vaia da man para conseguir a túa mellor versión en todo momento.

Infantil

Trampolín para que aprendan xogando

EDUCACIÓN INFANTIL (0-5 ANOS)

Andamos
o camiño xuntos?

Gústanos ser parte do teu proceso de crecemento. Guiao, acompáñao, ségueo e madura ao seu carón ao longo do seu desenvolvemento persoal. Traballamos para coñecer ao noso alumnado e axudalos a descubrir aqueles talentos que lles permitan acadar os obxectivos que se marcan en cada etapa da súa aprendizaxe. Vaia da man para conseguir a túa mellor versión en todo momento.

Primaria

Ser guía no proceso de autocoñecemento

Secundaria

Apoio nos seus momentos de maduración

A nosa metodoloxía

BePlus, BeTutor e Izar son tres dos programas propios de Arenales Red Educativa destinados a favorecer o crecemento persoal do alumnado. O seu propósito é educar aos nosos estudantes na construción dun mundo mellor. Contan coa colaboración e experiencia compartida de toda a Rede.

Be tutor

Mellorar a formación do alumnado e das familias.

Be Plus

Potenciar o perfil extraescolar do alumno.

Izar

Lograr a excelencia académica.

CONÓCENOS

Por qué as familias

nos elixen?

Os valores, a educación personalizada, un proxecto cunha dimensión humana e de servizo, a identidade cristiá… son algunhas das razóns que atraeron ás nosas familias. Descobre que che atrae do colexio Lestonnac

Descarga a nosa aplicación

Descubre unha escola diferente

Unha escola familiar para todas as familiasSolicita información

Subscríbeche á nosa newsletter

e descobre todo o que pasa no noso colexio.


Preguntas frecuentes

Que nos identifica no Colexio Lestonnac?

Somos un colexio que pertence á Rede Educativa Arenales. Aquí buscamos a excelencia académica, pero tamén a excelencia humana, porque unha boa persoa adoita ser un bo profesional. Por iso o respecto aos demais, a un mesmo, ao traballo ben feito, son valores humanos e cristiáns que inculcamos no noso alumnado da man dos seus pais. Temos o ambicioso obxectivo de servir á sociedade, ás familias e ao alumnado.

Que aporta que o Colexio Lestonnac pertenza a Arenales Red Educativa?

Lestonnac é a primeira escola da Rede Educativa Arenales. Nestes momentos a rede está formada por máis de 28 centros educativos distribuídos por todo o mundo. Todos eles asumen un modelo de competencias e valores denominado IAM (Innovación, Autonomía, Mentoría). Do mesmo xeito que incorpora o código de boas prácticas, o regulamento de réxime interior e o plan de igualdade. Todos eles documentos que teñen a súa orixe en anos de experiencia e que buscan garantir a equidade, a inclusión e a igualdade.

Cal é o modelo IAM?

IAM é un programa de transformación co que buscamos ser centros educativos punteiros no século XXI. Este programa divídese en tres eixos principais: Innovación: buscamos ser unha organización aberta en comunicación permanente co mundo no que vivimos. Autonomía: axudamos a cada un dos nosos alumnos a tomar o control da súa vida, a ser persoas autónomas. Mentoría: cada un é protagonista da súa propia educación e, ao mesmo tempo, colabora na dos demais.

Como se aplica o programa IAM no Colexio Lestonnac

Innovación: A través da iniciativa iPad conséguese a integración da tecnoloxía na educación. Así como un plan de desenvolvemento curricular dixital «Mobile Learning» en todas as etapas. Autonomía: Promovemos a educación en habilidades blandas: o desenvolvemento de falar en público, habilidades de liderado, desenvolvemento do pensamento emocional, pensamento creativo e primeiros auxilios, etc. Mentoring: A través de titorías persoais entre o profesor e o alumno, para axudarlles a coñecerse mellor a si mesmos, a desenvolver habilidades sociais, a aproveitar os seus talentos, a forxar a súa autoestima e a ser felices de forma independente.

Solicita información

Temos as nosas portas abertas para ti: queremos coñecerte, mostrarche as instalacións e mostrarche o proxecto educativo, para iso enche o formulario e agenda unha visita ou pregúntanos que queres.