Solicita información

Izar

Izar é un programa dirixido a mellorar a excelencia académica en todas as etapas educativas dun centro: dende Infantil ata Bacharelato.

O estudo e a colaboración son os motores deste proxecto dirixido a mellorar o rendemento académico en todas as etapas educativas. Un programa que permite ao persoal da rede coñecer outras realidades pedagóxicas e de xestión, e axuda a compartir metodoloxías para mellorar o proceso de ensino e aprendizaxe.

Izar é unha proposta que busca dar resposta ás expectativas que as familias depositaron no noso proxecto educativo: que os seus fillos, a través do esforzo, acaden notas altas; e que obteñan un gran desenvolvemento nas súas áreas fundamentais.

Todo un reto que nos invita a ampliar os nosos horizontes e aproveitar a cultura colaborativa entre os distintos centros de Arenales.

Excelencia académica en los centros de la Red

Esta excelencia conséguese a través de diversos motores formativos que promoven a educación en cada unha das dúas etapas. Os motores de adestramento que utilizamos son:

visitas de crecemento

Encontros entre docentes de distintos centros da rede para compartir e aprender boas prácticas que axuden no traballo educativo.

probas de nivel

Avaliación conxunta, entre os centros da rede, para coñecer e traballar a mellora do nivel das materias académicas (inglés, matemáticas...) e das súas áreas fundamentais (lectura, cálculo...).

Preparación para la EVAU

Xeración de protocolos comúns destinados a perfeccionar a formación académica para a proba de acceso á universidade

Innovación e formación pedagóxica

Profesionais dedicados ao estudo e mellora de metodoloxías que axuden no proceso de aprendizaxe do alumnado.

despregamento lingüístico

Traballamos para ofrecer un ensino de calidade en varios idiomas, axudándolle ao alumnado a obter un dominio óptimo da lingua.

coaching pedagóxico

Acompañamento entre o profesorado para avaliar e esbozar métodos de ensino na aula.

área de orientación

Espazo onde os orientadores comparten coñecementos e experiencias para traballar co alumnado, na aula e coas familias

Proxectos segundo perfís educativos

Atención ao alumnado de diferentes perfís educativos coa finalidade de desenvolver o seu máximo potencial.

Preguntas frecuentes

Que nos identifica no Colexio Lestonnac?

Somos un colexio que pertence á Rede Educativa Arenales. Aquí buscamos a excelencia académica, pero tamén a excelencia humana, porque unha boa persoa adoita ser un bo profesional. Por iso o respecto aos demais, a un mesmo, ao traballo ben feito, son valores humanos e cristiáns que inculcamos no noso alumnado da man dos seus pais. Temos o ambicioso obxectivo de servir á sociedade, ás familias e ao alumnado.

Que aporta que o Colexio Lestonnac pertenza a Arenales Red Educativa?

Lestonnac é a primeira escola da Rede Educativa Arenales. Nestes momentos a rede está formada por máis de 28 centros educativos distribuídos por todo o mundo. Todos eles asumen un modelo de competencias e valores denominado IAM (Innovación, Autonomía, Mentoría). Do mesmo xeito que incorpora o código de boas prácticas, o regulamento de réxime interior e o plan de igualdade. Todos eles documentos que teñen a súa orixe en anos de experiencia e que buscan garantir a equidade, a inclusión e a igualdade.

Cal é o modelo IAM?

IAM é un programa de transformación co que buscamos ser centros educativos punteiros no século XXI. Este programa divídese en tres eixos principais: Innovación: buscamos ser unha organización aberta en comunicación permanente co mundo no que vivimos. Autonomía: axudamos a cada un dos nosos alumnos a tomar o control da súa vida, a ser persoas autónomas. Mentoría: cada un é protagonista da súa propia educación e, ao mesmo tempo, colabora na dos demais.

Como se aplica o programa IAM no Colexio Lestonnac

Innovación: A través da iniciativa iPad conséguese a integración da tecnoloxía na educación. Así como un plan de desenvolvemento curricular dixital «Mobile Learning» en todas as etapas. Autonomía: Promovemos a educación en habilidades blandas: o desenvolvemento de falar en público, habilidades de liderado, desenvolvemento do pensamento emocional, pensamento creativo e primeiros auxilios, etc. Mentoring: A través de titorías persoais entre o profesor e o alumno, para axudarlles a coñecerse mellor a si mesmos, a desenvolver habilidades sociais, a aproveitar os seus talentos, a forxar a súa autoestima e a ser felices de forma independente.

Solicita información

Temos as nosas portas abertas para ti: queremos coñecerte, mostrarche as instalacións e mostrarche o proxecto educativo, para iso enche o formulario e agenda unha visita ou pregúntanos que queres.