Solicita información

Educación personalizada

Os Alumnos no centro, unha proposta personalizada.

Sabemos que cada alumno é único e irrepetible. Así que ofrecemos unha proposta educativa personalizada.

O alumno é o protagonista da súa propia aprendizaxe. O proceso educativo adáptase ás súas necesidades, fortalezas e aspiracións para permitirlle desenvolver todo o seu potencial.

O educador é un referente, o axente deste cambio.

É un profesional competente, motivador, guía e mentor.

Un referente que empodera ao alumno, respectando o seu ritmo e coñecendo as súas necesidades para axudalo a desenvolver e fortalecer as súas capacidades.

Abrimos as aulas para que o mundo entre nelas.

Convertémolas en espazos de traballo dinámicos e construtivos onde se promove o diálogo e o pensamento crítico.

Espazos onde aprender dende a inclusividade, a cooperación, o intercambio e o debate continuo.

A persoa é o punto de partida da educación.

Dende a singularidade, o desenvolvemento espiritual e ético e a apertura cara ós demais e cara a todo o que nos rodea.

Ofrecemos unha educación integral para formar persoas e non só profesionais.

Persoas comprometidas activamente coa transformación social.

Preguntas frecuentes

Que nos identifica no Colexio Lestonnac?

Somos un colexio que pertence á Rede Educativa Arenales. Aquí buscamos a excelencia académica, pero tamén a excelencia humana, porque unha boa persoa adoita ser un bo profesional. Por iso o respecto aos demais, a un mesmo, ao traballo ben feito, son valores humanos e cristiáns que inculcamos no noso alumnado da man dos seus pais. Temos o ambicioso obxectivo de servir á sociedade, ás familias e ao alumnado.

Que aporta que o Colexio Lestonnac pertenza a Arenales Red Educativa?

Lestonnac é a primeira escola da Rede Educativa Arenales. Nestes momentos a rede está formada por máis de 28 centros educativos distribuídos por todo o mundo. Todos eles asumen un modelo de competencias e valores denominado IAM (Innovación, Autonomía, Mentoría). Do mesmo xeito que incorpora o código de boas prácticas, o regulamento de réxime interior e o plan de igualdade. Todos eles documentos que teñen a súa orixe en anos de experiencia e que buscan garantir a equidade, a inclusión e a igualdade.

Cal é o modelo IAM?

IAM é un programa de transformación co que buscamos ser centros educativos punteiros no século XXI. Este programa divídese en tres eixos principais: Innovación: buscamos ser unha organización aberta en comunicación permanente co mundo no que vivimos. Autonomía: axudamos a cada un dos nosos alumnos a tomar o control da súa vida, a ser persoas autónomas. Mentoría: cada un é protagonista da súa propia educación e, ao mesmo tempo, colabora na dos demais.

Como se aplica o programa IAM no Colexio Lestonnac

Innovación: A través da iniciativa iPad conséguese a integración da tecnoloxía na educación. Así como un plan de desenvolvemento curricular dixital «Mobile Learning» en todas as etapas. Autonomía: Promovemos a educación en habilidades blandas: o desenvolvemento de falar en público, habilidades de liderado, desenvolvemento do pensamento emocional, pensamento creativo e primeiros auxilios, etc. Mentoring: A través de titorías persoais entre o profesor e o alumno, para axudarlles a coñecerse mellor a si mesmos, a desenvolver habilidades sociais, a aproveitar os seus talentos, a forxar a súa autoestima e a ser felices de forma independente.

Solicita información

Temos as nosas portas abertas para ti: queremos coñecerte, mostrarche as instalacións e mostrarche o proxecto educativo, para iso enche o formulario e agenda unha visita ou pregúntanos que queres.