Solicita información

Misión, visión e valores

Misión

Ofrecer unha educación humanista cristiá que, desde o diálogo fe-xustiza, fe-cultura, fe-ciencia e tecnoloxía, incida na formación integral das persoas e na transformación da sociedade.

Visión

Buscamos ser recoñecidas como unha comunidade educativa aberta e activa, en continuo proceso de adaptación, orientada ao servizo da persoa na súa dimensión persoal, profesional e espiritual, cun proxecto educativo que pretende formar homes e mulleres con capacidade crítica. , recoñecendo a súa singularidade e promovendo a súa autonomía e apertura, para que se convertan en transformadores da sociedade. A escola pretende ser un centro de referencia no mundo da educación, tanto nos seus aspectos académicos e docentes como no de desenvolvemento humano persoal. Pretende ser recoñecido polo seu carácter bilingüe, polo fomento da cultura e as humanidades, polo desenvolvemento do deporte escolar, pola súa relación coas familias e antigos alumnos, e pola súa integración e arraigamento no ámbito social no que se sitúa. mentir.

Valores

Integridade/Lealdade: honestidade e rectitude na conduta. Identificación e asunción de dous intereses organizativos.
A adquisición do ben común: atención ao concreto cunha perspectiva global.
Cooperación: liberar a toma de decisións creando espazos de diálogo.
Coherencia: actitude lóxica e coherente cos principios que se profesan.
Iniciativa: actuar de forma proactiva ante unha determinada situación. Saber identificar un problema, obstáculo ou oportunidade e realizar accións que contribúan á súa solución.

Preguntas frecuentes

Que nos identifica no Colexio Lestonnac?

Somos un colexio que pertence á Rede Educativa Arenales. Aquí buscamos a excelencia académica, pero tamén a excelencia humana, porque unha boa persoa adoita ser un bo profesional. Por iso o respecto aos demais, a un mesmo, ao traballo ben feito, son valores humanos e cristiáns que inculcamos no noso alumnado da man dos seus pais. Temos o ambicioso obxectivo de servir á sociedade, ás familias e ao alumnado.

Que aporta que o Colexio Lestonnac pertenza a Arenales Red Educativa?

Lestonnac é a primeira escola da Rede Educativa Arenales. Nestes momentos a rede está formada por máis de 28 centros educativos distribuídos por todo o mundo. Todos eles asumen un modelo de competencias e valores denominado IAM (Innovación, Autonomía, Mentoría). Do mesmo xeito que incorpora o código de boas prácticas, o regulamento de réxime interior e o plan de igualdade. Todos eles documentos que teñen a súa orixe en anos de experiencia e que buscan garantir a equidade, a inclusión e a igualdade.

Cal é o modelo IAM?

IAM é un programa de transformación co que buscamos ser centros educativos punteiros no século XXI. Este programa divídese en tres eixos principais: Innovación: buscamos ser unha organización aberta en comunicación permanente co mundo no que vivimos. Autonomía: axudamos a cada un dos nosos alumnos a tomar o control da súa vida, a ser persoas autónomas. Mentoría: cada un é protagonista da súa propia educación e, ao mesmo tempo, colabora na dos demais.

Como se aplica o programa IAM no Colexio Lestonnac

Innovación: A través da iniciativa iPad conséguese a integración da tecnoloxía na educación. Así como un plan de desenvolvemento curricular dixital «Mobile Learning» en todas as etapas. Autonomía: Promovemos a educación en habilidades blandas: o desenvolvemento de falar en público, habilidades de liderado, desenvolvemento do pensamento emocional, pensamento creativo e primeiros auxilios, etc. Mentoring: A través de titorías persoais entre o profesor e o alumno, para axudarlles a coñecerse mellor a si mesmos, a desenvolver habilidades sociais, a aproveitar os seus talentos, a forxar a súa autoestima e a ser felices de forma independente.

Solicita información

Temos as nosas portas abertas para ti: queremos coñecerte, mostrarche as instalacións e mostrarche o proxecto educativo, para iso enche o formulario e agenda unha visita ou pregúntanos que queres.