Solicita información

Infantil

No colexio Lestonnac queremos que os nenos e nenas, a través de actividades educativas e ambientes especialmente deseñados, desenvolvan todas as súas capacidades en diferentes ámbitos da experiencia, cun método educativo baseado na pedagoxía Montessori, na atención individualizada, rodeados de amor e atención.en estreita colaboración coas familias.
O programa Lestonnac inclúe as seguintes actividades en inglés:

  • Programa de Desenvolvemento Neuromotor
  • Obradoiro de inglés
  • obradoiro de xadrez
  • Obradoiro de arte e creatividade
  • Programa de desenvolvemento emocional e valores

Ven a coñecernos

Se queres unha sesión máis personalizada, solicita unha entrevista coa dirección do centro.

Plurinfantil

A lingua extranxeira intégrase no desenvolvemento das aulas de educación infantil desde un punto de vista lúdico e partindo do traballo en grupo. Os contidos son abordados a través dun enfoque globalizado baseado en tarefas e proxectos.

ABP (Aprendizaxe baseada en proxectos)

A aprendizaxe baseada en proxectos que levamos a cabo no noso colexio, consiste nun modelo de ensino no que os nenos aprenden desde a súa realidade máis próxima e desde a propia experiencia, para que esa aprendizaxe sexa significativo para eles.

Educación Emocional

A educación emocional é un proceso educativo continuo e permanente, que ten como obxectivo potenciar o desenvolvemento das habilidades emocionais como elemento esencial do desenvolvemento humano, coa finalidade de formalas para a vida e co obxectivo de aumentar o benestar persoal e social.

Personalización da aprendizaxe

A aprendizaxe personalizada é un enfoque educativo cuxa finalidade é que a aprendizaxe se axuste ás fortalezas, necesidades, habilidades e intereses de cada estudante.

Calendario e horarios

Aquí podes consultar o calendario e os horarios do centro.

Programacións

Para consultar as programacións didácticas fai clic no seguinte botón.

Actividades complementarias

Estes son todos os servizos e actividades que ofrece o colexio Lestonnac.

Servizos Lestonnac

Gabinete Psicopedagógico

Servizo de Comedor

Horario flexible e ampliado

Preguntas frecuentes

Que nos identifica no Colexio Lestonnac?

Somos un colexio que pertence á Rede Educativa Arenales. Aquí buscamos a excelencia académica, pero tamén a excelencia humana, porque unha boa persoa adoita ser un bo profesional. Por iso o respecto aos demais, a un mesmo, ao traballo ben feito, son valores humanos e cristiáns que inculcamos no noso alumnado da man dos seus pais. Temos o ambicioso obxectivo de servir á sociedade, ás familias e ao alumnado.

Que aporta que o Colexio Lestonnac pertenza a Arenales Red Educativa?

Lestonnac é a primeira escola da Rede Educativa Arenales. Nestes momentos a rede está formada por máis de 28 centros educativos distribuídos por todo o mundo. Todos eles asumen un modelo de competencias e valores denominado IAM (Innovación, Autonomía, Mentoría). Do mesmo xeito que incorpora o código de boas prácticas, o regulamento de réxime interior e o plan de igualdade. Todos eles documentos que teñen a súa orixe en anos de experiencia e que buscan garantir a equidade, a inclusión e a igualdade.

Cal é o modelo IAM?

IAM é un programa de transformación co que buscamos ser centros educativos punteiros no século XXI. Este programa divídese en tres eixos principais: Innovación: buscamos ser unha organización aberta en comunicación permanente co mundo no que vivimos. Autonomía: axudamos a cada un dos nosos alumnos a tomar o control da súa vida, a ser persoas autónomas. Mentoría: cada un é protagonista da súa propia educación e, ao mesmo tempo, colabora na dos demais.

Como se aplica o programa IAM no Colexio Lestonnac

Innovación: A través da iniciativa iPad conséguese a integración da tecnoloxía na educación. Así como un plan de desenvolvemento curricular dixital «Mobile Learning» en todas as etapas. Autonomía: Promovemos a educación en habilidades blandas: o desenvolvemento de falar en público, habilidades de liderado, desenvolvemento do pensamento emocional, pensamento creativo e primeiros auxilios, etc. Mentoring: A través de titorías persoais entre o profesor e o alumno, para axudarlles a coñecerse mellor a si mesmos, a desenvolver habilidades sociais, a aproveitar os seus talentos, a forxar a súa autoestima e a ser felices de forma independente.

Solicita información

Temos as nosas portas abertas para ti: queremos coñecerte, mostrarche as instalacións e mostrarche o proxecto educativo, para iso enche o formulario e agenda unha visita ou pregúntanos que queres.