Solicita información

Academic Tearm and Year

Programa de Inmersión Lingüística

Academic Term & Year Week é un programa pensado para pais e nais que buscan escolas no estranxeiro para que os seus fillos poidan estudar dun trimestre a un curso académico completo.

SET ofrécenos unha ampla selección de escolas de calidade en diferentes países de fala inglesa para poder ofrecer e orientar ao alumno.

Cada centro foi coidadosamente seleccionado para cumprir o nivel académico dos nosos centros e os requisitos desexados polos pais, tendo en conta que van enviar aos seus fillos a estudar ao estranxeiro.

Os estudantes poden estudar nunha escola privada e vivir nunha residencia, ou ir a unha escola pública e vivir cunha familia de acollida.

O obxectivo do programa é dominar a lingua inglesa, desenvolverse como individuos e descubrir unha nova cultura.

Presentamos os proxectos e as escolas aos pais, e Arenales Red Educativa xunto coa SET realiza unha entrevista persoal a cada alumno para detectar as súas necesidades e requisitos específicos.

Unha vez seleccionado o programa, encargámonos de toda a información e tarefas administrativas necesarias.

Durante a súa estadía, tanto Arenales Red Educativa como SET están dispoñibles as 24 horas do día para brindarlles aos estudantes e ás familias o noso apoio sempre que o requiran.

Que inclúe?

 • Matrícula nun colexio estranxeiro con alumnado nativo.
 • Participación en todas as actividades organizadas dentro do horario lectivo.
 • Coordinador académico e de aloxamento para asistir ao estudante.
 • Presentación do proxecto.
 • Xestión da reserva e traslado de voos.
 • Seguro de viaxe.
 • Teléfono de emerxencia 24 horas.

Aloxamento en familia de acollida

 • Pensión completa.
 • Tarxeta de transporte de ida e volta á escola (se é necesario).

aloxamento en residencia

 • Pensión completa en habitación compartida.

A decisión de enviar un estudante a estudar no estranxeiro, nun centro privado onde resida nunha residencia con outros estudantes, ou nun centro onde resida cunha familia de acollida, é unha decisión persoal, sendo ambas opcións unha excelente oportunidade para os teus estudos internacionais.

State School
(Escola pública)

Os estudantes viven cunha familia de acollida que lles ofrecerá unha experiencia de inmersión lingüística e cultural única e segura.

Private Boarding School (Colegio Internado Privado)

Os estudantes estudan e viven cos seus compañeiros nunha residencia nun ambiente seguro, con excelentes instalacións educativas e sociais.

Requisitos

 • Ser alumno dun colexio de Arenales Red Educativa.
 • Conduta e comportamento exemplar.
 • Responsabilidade e certa autonomía persoal.

Máis información

Segundo a duración, o lugar, o tipo de escola e a modalidade de os prezos do aloxamento poden variar.

Cursos: 2º de ESO a 1º de Bachillerato

Para máis información contactar con::rrio@colegioalborada.es
Tel: 91 830 19 12
Rubén del Río

Preguntas frecuentes

Que nos identifica no Colexio Lestonnac?

Somos un colexio que pertence á Rede Educativa Arenales. Aquí buscamos a excelencia académica, pero tamén a excelencia humana, porque unha boa persoa adoita ser un bo profesional. Por iso o respecto aos demais, a un mesmo, ao traballo ben feito, son valores humanos e cristiáns que inculcamos no noso alumnado da man dos seus pais. Temos o ambicioso obxectivo de servir á sociedade, ás familias e ao alumnado.

Que aporta que o Colexio Lestonnac pertenza a Arenales Red Educativa?

Lestonnac é a primeira escola da Rede Educativa Arenales. Nestes momentos a rede está formada por máis de 28 centros educativos distribuídos por todo o mundo. Todos eles asumen un modelo de competencias e valores denominado IAM (Innovación, Autonomía, Mentoría). Do mesmo xeito que incorpora o código de boas prácticas, o regulamento de réxime interior e o plan de igualdade. Todos eles documentos que teñen a súa orixe en anos de experiencia e que buscan garantir a equidade, a inclusión e a igualdade.

Cal é o modelo IAM?

IAM é un programa de transformación co que buscamos ser centros educativos punteiros no século XXI. Este programa divídese en tres eixos principais: Innovación: buscamos ser unha organización aberta en comunicación permanente co mundo no que vivimos. Autonomía: axudamos a cada un dos nosos alumnos a tomar o control da súa vida, a ser persoas autónomas. Mentoría: cada un é protagonista da súa propia educación e, ao mesmo tempo, colabora na dos demais.

Como se aplica o programa IAM no Colexio Lestonnac

Innovación: A través da iniciativa iPad conséguese a integración da tecnoloxía na educación. Así como un plan de desenvolvemento curricular dixital «Mobile Learning» en todas as etapas. Autonomía: Promovemos a educación en habilidades blandas: o desenvolvemento de falar en público, habilidades de liderado, desenvolvemento do pensamento emocional, pensamento creativo e primeiros auxilios, etc. Mentoring: A través de titorías persoais entre o profesor e o alumno, para axudarlles a coñecerse mellor a si mesmos, a desenvolver habilidades sociais, a aproveitar os seus talentos, a forxar a súa autoestima e a ser felices de forma independente.

Solicita información

Temos as nosas portas abertas para ti: queremos coñecerte, mostrarche as instalacións e mostrarche o proxecto educativo, para iso enche o formulario e agenda unha visita ou pregúntanos que queres.