Solicita información

Be Plus

Beplus é un programa destinado a mellorar o perfil extraescolar do alumno, permitíndolle adquirir unha serie de habilidades e habilidades adicionais ao rematar os seus cursos escolares.

Trátase dun programa que facilitará ao profesorado o descubrimento das habilidades e competencias do seu alumnado noutras materias fóra do currículo.

Tamén permitirá valorar a experiencia do persoal e do profesorado, podendo aplicala noutras materias formativas dentro do propio centro. Un programa que ofrece garantías ás familias de que os seus fillos reciben unha formación útil para a súa vida

Durante todas las etapas educativas, trabajamos las siguientes siete áreas de formación:

Linguas

 • Obradoiros de Arte, Creatividade, Experiencias.
 • Listening + Speaking + Reading + Writing.
 • Preparación para exames de Cambridge.
 • Preparación secundaria para exames oficiais de alemán.

Habilidades de comunicación e liderado

 • Obradoiro de Oratoria: aprender a comunicarse.
 • Comunicación oral e escrita.
 • Comunicación en formato dixital.

pensamento tecnolóxico

Sistema educativo STEM
Baséase na idea de educar aos estudantes en catro disciplinas: Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas.

 • Razoamento analítico, resolución de problemas
 • Robótica e Programación
 • Xadrez
 • Obradoiro STEAM
 • Obradoiro de experiencias

Arte, Cultura e Música

 • amor pola beleza
 • Obradoiro de arte e creatividade
 • Coro del Colegio

Autonomía

Queremos axudar a cada alumno a tomar o control da súa vida, a ser unha persoa autónoma, protagonista dunha construción reflexiva e responsable do seu propio carácter, do seu desenvolvemento emocional e da súa carreira profesional.

 • Desenvolvemento emocional
 • Habilidades do fogar, primeiros auxilios
 • Educación financiera
 • Programa en valores
 • Programa de desenvolvemento de habilidades persoais

Servizo e Cooperación

Queremos que os nosos alumnos se convertan en persoas positivas e responsables capaces de traballar e cooperar cos demais. A través do programa de voluntariado de Lestonnac, os estudantes amplían os seus horizontes e aprenden a mirar o mundo desde novas perspectivas.

deporte e vida saudable

Buscamos que o alumnado adquira unha conciencia reflexiva do benestar común incorporando prácticas autónomas que xeren unha mellora na súa calidade de vida. Mediante a comprensión e aplicación da actividade física e os coñecementos relacionados coas condutas posturais, a saúde emocional, a nutrición, a hixiene corporal, a práctica deportiva e os hábitos de vida saudables.

Preguntas frecuentes

Que nos identifica no Colexio Lestonnac?

Somos un colexio que pertence á Rede Educativa Arenales. Aquí buscamos a excelencia académica, pero tamén a excelencia humana, porque unha boa persoa adoita ser un bo profesional. Por iso o respecto aos demais, a un mesmo, ao traballo ben feito, son valores humanos e cristiáns que inculcamos no noso alumnado da man dos seus pais. Temos o ambicioso obxectivo de servir á sociedade, ás familias e ao alumnado.

Que aporta que o Colexio Lestonnac pertenza a Arenales Red Educativa?

Lestonnac é a primeira escola da Rede Educativa Arenales. Nestes momentos a rede está formada por máis de 28 centros educativos distribuídos por todo o mundo. Todos eles asumen un modelo de competencias e valores denominado IAM (Innovación, Autonomía, Mentoría). Do mesmo xeito que incorpora o código de boas prácticas, o regulamento de réxime interior e o plan de igualdade. Todos eles documentos que teñen a súa orixe en anos de experiencia e que buscan garantir a equidade, a inclusión e a igualdade.

Cal é o modelo IAM?

IAM é un programa de transformación co que buscamos ser centros educativos punteiros no século XXI. Este programa divídese en tres eixos principais: Innovación: buscamos ser unha organización aberta en comunicación permanente co mundo no que vivimos. Autonomía: axudamos a cada un dos nosos alumnos a tomar o control da súa vida, a ser persoas autónomas. Mentoría: cada un é protagonista da súa propia educación e, ao mesmo tempo, colabora na dos demais.

Como se aplica o programa IAM no Colexio Lestonnac

Innovación: A través da iniciativa iPad conséguese a integración da tecnoloxía na educación. Así como un plan de desenvolvemento curricular dixital «Mobile Learning» en todas as etapas. Autonomía: Promovemos a educación en habilidades blandas: o desenvolvemento de falar en público, habilidades de liderado, desenvolvemento do pensamento emocional, pensamento creativo e primeiros auxilios, etc. Mentoring: A través de titorías persoais entre o profesor e o alumno, para axudarlles a coñecerse mellor a si mesmos, a desenvolver habilidades sociais, a aproveitar os seus talentos, a forxar a súa autoestima e a ser felices de forma independente.

Solicita información

Temos as nosas portas abertas para ti: queremos coñecerte, mostrarche as instalacións e mostrarche o proxecto educativo, para iso enche o formulario e agenda unha visita ou pregúntanos que queres.