Solicita información

Metodoloxía

Una evolución madurada y contrastada

Actualmente, case todos os sectores requiren unha transformación. A educación tamén. Hoxe non basta con repetir fórmulas de éxito no pasado, ou con copiar rápido as últimas tendencias. Para lograr unha verdadeira diferenciación é necesario deseñar e implementar un proxecto educativo de vangarda, a partir dunha visión estratéxica audaz, que distinga o esencial do accesorio, centrando o talento e os recursos da organización nun modelo que achegue un claro valor engadido ás familias.

Con estás premisas hai 5 anos naceu IAM, un proxecto de transformación que xurdiu da necesidade de crear un estilo propio para afrontar os retos educativos de cada momento.

Nestes momentos, IAM (Innovación, Autonomía e Mentoring) é o noso estilo, que usamos para abordar calquera proxecto e é común a todos os centros educativos da rede.

  • Innovar supón adaptarse e buscar solucións distintas a problemas concretos.
  • Autonomía que permite que cada alumno sexa responsable das súas decisións e sexa capaz de tomar as rendas da súa vida.
  • Mentoring que impulsa a compartir e colaborar cada un na educación dos demais.

A finalidade é mellorar a excelencia académica, a educación en valores e o perfil extracurricular do alumno.

Os nosos Programas

Son tres programas propios de Areais Rede Educativa destinados a potenciar o crecemento persoal do alumno. Tres recursos que nacen no seo de IAM, e que teñen o propósito de educar aos nosos alumnos na construción dun mundo mellor coa axuda e o compromiso de toda a comunidade educativa. Os programas contan coa colaboración e experiencia compartida dos diferentes centros da Rede.

QUE BUSCAMOS?
Mellorar a formación de alumnos e familias.

COMO?
Titorías de aula, Escola de Pais, Formación a formadores, Charlas de formación cristiá.

POR QUE?
Titores preparados para abordar titorías persoais, de aula e con familias.
Transparencia con todos os participantes implicados na formación: familias, profesores, alumnos.
Potenciar a cultura da colaboración entre os formadores do centro e outros centros da rede: profesores, orientadores e capeláns.
Potenciar a formación conxunta entre familia e colexio.

QUE BUSCAMOS?

Mellorar o perfil extracurricular do alumno, potenciando a adquisición de competencias e habilidades
adicionais durante a súa traxectoria escolar.

COMO?
Actividades Extracurriculares, Semanas intensivas, Viaxes de estudo, Congresos, Conferencias, Concursos.

POR QUE?
Reforzar a educación do alumno con competencias adicionais ás que ofrece o curriculum ordinario.
Descubrir habilidades e competencias dos alumnos noutras materias fose do curriculum.
Poñer en valor a formación do profesorado para enriquecer as materias extracurriculares.

QUE BUSCAMOS?
Alcanzar altos niveis de excelencia académica en todas as etapas educativas dun centro.

COMO?
Visitas de crecemento entre os colexios de Areais.
Deseño de metodoloxías conxuntas entre os centros.
Deseño de boas prácticas educativas.
Deseño transversal de contidos e metodoloxías entre as distintas etapas educativas.
Coordinación para a preparación da EVAU (Secundaria e Bacharelato).

POR QUE?
Estudo, traballo e implementación de protocolos comúns para a mellora do nivel académico.
Potenciar a cultura da colaboración entre os diferentes profesionais, das diferentes etapas educativas e dos diferentes centros.
Compromiso polo seguimento e a avaliación para a mellora continua.

Preguntas frecuentes

Que nos identifica no Colexio Lestonnac?

Somos un colexio que pertence á Rede Educativa Arenales. Aquí buscamos a excelencia académica, pero tamén a excelencia humana, porque unha boa persoa adoita ser un bo profesional. Por iso o respecto aos demais, a un mesmo, ao traballo ben feito, son valores humanos e cristiáns que inculcamos no noso alumnado da man dos seus pais. Temos o ambicioso obxectivo de servir á sociedade, ás familias e ao alumnado.

Que aporta que o Colexio Lestonnac pertenza a Arenales Red Educativa?

Lestonnac é a primeira escola da Rede Educativa Arenales. Nestes momentos a rede está formada por máis de 28 centros educativos distribuídos por todo o mundo. Todos eles asumen un modelo de competencias e valores denominado IAM (Innovación, Autonomía, Mentoría). Do mesmo xeito que incorpora o código de boas prácticas, o regulamento de réxime interior e o plan de igualdade. Todos eles documentos que teñen a súa orixe en anos de experiencia e que buscan garantir a equidade, a inclusión e a igualdade.

Cal é o modelo IAM?

IAM é un programa de transformación co que buscamos ser centros educativos punteiros no século XXI. Este programa divídese en tres eixos principais: Innovación: buscamos ser unha organización aberta en comunicación permanente co mundo no que vivimos. Autonomía: axudamos a cada un dos nosos alumnos a tomar o control da súa vida, a ser persoas autónomas. Mentoría: cada un é protagonista da súa propia educación e, ao mesmo tempo, colabora na dos demais.

Como se aplica o programa IAM no Colexio Lestonnac

Innovación: A través da iniciativa iPad conséguese a integración da tecnoloxía na educación. Así como un plan de desenvolvemento curricular dixital «Mobile Learning» en todas as etapas. Autonomía: Promovemos a educación en habilidades blandas: o desenvolvemento de falar en público, habilidades de liderado, desenvolvemento do pensamento emocional, pensamento creativo e primeiros auxilios, etc. Mentoring: A través de titorías persoais entre o profesor e o alumno, para axudarlles a coñecerse mellor a si mesmos, a desenvolver habilidades sociais, a aproveitar os seus talentos, a forxar a súa autoestima e a ser felices de forma independente.

Solicita información

Temos as nosas portas abertas para ti: queremos coñecerte, mostrarche as instalacións e mostrarche o proxecto educativo, para iso enche o formulario e agenda unha visita ou pregúntanos que queres.