Solicita información

Oferta educativa

O obxectivo de Santa Xoana de Lestonnac (1556-1640), fundadora da Compañía de María (Burdeos 1607), é educar as mozas, “tenderlles a man”, e a través delas, incidir nas familias e na transformación da sociedade.

A intuición educativa de Xoana de Lestonnac foise plasmando e facendo realidade ao longo da historia de formas diversas.

Hoxe, catro séculos despois, contamos cun Proxecto Educativo que une tradición e novidade para seguir “tendendo a man”.

Participa en nuestras jornadas de Puertas Abiertas

Jornada de puertas abiertas

Si quieres una sesión más personalizada, solicita una entrevista con el director del centro.

Etapas educativas

Infantil (3-5 años)

Trampolín para que aprendan xogando

Primaria

Ser guía no proceso de autocoñecemento

Secundaria

Apoio nos seus momentos de maduración

Metodoloxía

Pedagoxía

Relación que acompaña, integra, fai medrar

Acoller a diversidade, responder a cada persoa na súa orixinalidade, tendo en conta as súas características, capacidades, as súas aptitudes e as súas necesidades.

Formación

Formación de cabezas ben feitas máis que ben cheas

Queremos que a persoa sexa a protagonista da súa propia aprendizaxe, é quen pensa, reflexiona, ten conviccións e faina quen de percorrer os camiños do saber de forma autónoma.

O docente, guía e acompañante do proceso de aprendizaxe, potencia a autonomía do alumno que lle permite “aprender a aprender”.

Educar na vida

Educar na vida e para a vida

En cada momento histórico, os colexios da Compañía de María viñeron facendo o esforzo de ir transformando as súas prácticas educativas, tratando de desenvolver no alumnado unha sensibilidade que os faga cidadáns conscientes e comprometidos co mundo que lles toca vivir

Educar en Comunidade

Educar en comunidade desde un proxecto común

A implicación de todas as persoas que levan a cabo a tarefa educativa dun colexio, evidencian que non educa unha persoa illada senón que é todo un ambiente desde a riqueza que xera o traballar EN COMUNIDADE

Manteña a chama

Xoana de Lestonnac lembra, fai memoria, relé a súa historia. No oculto mantivo a chama. Coida o seu interior e sente o amor de Deus que a habita. Unha forza que a impulsa máis aló da súa voz propia, «non deixes apagar…»
Ela axudará a descubrir esa forza interior que Deus nos dá, que axuda a medrar con sentido e con vontade de construír unha sociedade xusta e equitativa.

Enchede o voso nome

María de Nazaret é Nome e Casa que nos une e dispersa polo mundo e polo tempo.
María é camiño de identidade.

Tender a man

“Comprendeu que era ela quen tiña que lles tender a man”.
Vivir dun modo concreto que nos compromete e nos anima a vivir atentos ás necesidades dos demais e da nosa contorna. Unha vida que camiña cara á plenitude xunto a outros.

Preguntas frecuentes

Que nos identifica no Colexio Lestonnac?

Somos un colexio que pertence á Rede Educativa Arenales. Aquí buscamos a excelencia académica, pero tamén a excelencia humana, porque unha boa persoa adoita ser un bo profesional. Por iso o respecto aos demais, a un mesmo, ao traballo ben feito, son valores humanos e cristiáns que inculcamos no noso alumnado da man dos seus pais. Temos o ambicioso obxectivo de servir á sociedade, ás familias e ao alumnado.

Que aporta que o Colexio Lestonnac pertenza a Arenales Red Educativa?

Lestonnac é a primeira escola da Rede Educativa Arenales. Nestes momentos a rede está formada por máis de 28 centros educativos distribuídos por todo o mundo. Todos eles asumen un modelo de competencias e valores denominado IAM (Innovación, Autonomía, Mentoría). Do mesmo xeito que incorpora o código de boas prácticas, o regulamento de réxime interior e o plan de igualdade. Todos eles documentos que teñen a súa orixe en anos de experiencia e que buscan garantir a equidade, a inclusión e a igualdade.

Cal é o modelo IAM?

IAM é un programa de transformación co que buscamos ser centros educativos punteiros no século XXI. Este programa divídese en tres eixos principais: Innovación: buscamos ser unha organización aberta en comunicación permanente co mundo no que vivimos. Autonomía: axudamos a cada un dos nosos alumnos a tomar o control da súa vida, a ser persoas autónomas. Mentoría: cada un é protagonista da súa propia educación e, ao mesmo tempo, colabora na dos demais.

Como se aplica o programa IAM no Colexio Lestonnac

Innovación: A través da iniciativa iPad conséguese a integración da tecnoloxía na educación. Así como un plan de desenvolvemento curricular dixital «Mobile Learning» en todas as etapas. Autonomía: Promovemos a educación en habilidades blandas: o desenvolvemento de falar en público, habilidades de liderado, desenvolvemento do pensamento emocional, pensamento creativo e primeiros auxilios, etc. Mentoring: A través de titorías persoais entre o profesor e o alumno, para axudarlles a coñecerse mellor a si mesmos, a desenvolver habilidades sociais, a aproveitar os seus talentos, a forxar a súa autoestima e a ser felices de forma independente.

Solicita información

Temos as nosas portas abertas para ti: queremos coñecerte, mostrarche as instalacións e mostrarche o proxecto educativo, para iso enche o formulario e agenda unha visita ou pregúntanos que queres.