Solicita información

Equipo directivo

Profesorado Infantil

Coordinador de Educación Infantil

José Antonio Pereira Muíño

Tutora por 3 años

Mirlandy Hernández García

Tutora 4 años

Maca Freire Corzo

Tutora 5 años

David Arranz Bodas

Logopeda

Marina Pita Calvo

Profesorado Primaria

Coordinador PE

José Antonio Preira Muíño

Tutora 1º EP

Mercedes Ramos Fernández

Tutora 2º EP

Mª José Pérez García

Tutora 3º EP

Laura Lorenzo López

Tutor 4º A EP

Carlos Rodríguez Rey

Tutora 4º B EP

Elena Fábregas Leal

Tutora 5ºA EP

Celeste Morado Ardao

Tutor 5º B EP

Ricardo Dopico Fuentes

Tutor 6º A EP

Víctor Martínez Graña

Tutor 6ºB EP

Borja Gundín Barreiro

-

Silvia Chao Vega

-

Fátima Quián Montero

-

Eva Rodríguez Girón

Educación Especial

Santiago González Leal

Profesorado ESO

Tutora 1ºA ESO

Cristina Breijo Pena

Tutora 1º B ESO

Mónica Costas Armada

Tutora 2º A ESO

Eva Díaz-Robles Iglesias

Tutora 2ºB ESO

Laura Posada Rodríguez

Tutor 3º A ESO

Ismael Miján Vilasánchez

Tutora 3º B ESO

Maite Núñez Barros

Tutora 4º A ESO

Marta Rodríguez Cabañas

Tutor 4º B ESO

Agustín Otero Rodríguez

ESO

Fanny Carrodeguas Freire

ESO

Jan Cinza Porta

ESO

Roberto Pérez Berbia

ESO

Manuel Amado Cortizas

ESO

Diego Vázquez Iglesias

Consejero

Salva Fernández Pérez

Educación Especial

Sonia Fernández Reigosa

Pedagogía Terapéutica

Arantxa Alzueta Albo

Preguntas frecuentes

Que nos identifica no Colexio Lestonnac?

Somos un colexio que pertence á Rede Educativa Arenales. Aquí buscamos a excelencia académica, pero tamén a excelencia humana, porque unha boa persoa adoita ser un bo profesional. Por iso o respecto aos demais, a un mesmo, ao traballo ben feito, son valores humanos e cristiáns que inculcamos no noso alumnado da man dos seus pais. Temos o ambicioso obxectivo de servir á sociedade, ás familias e ao alumnado.

Que aporta que o Colexio Lestonnac pertenza a Arenales Red Educativa?

Lestonnac é a primeira escola da Rede Educativa Arenales. Nestes momentos a rede está formada por máis de 28 centros educativos distribuídos por todo o mundo. Todos eles asumen un modelo de competencias e valores denominado IAM (Innovación, Autonomía, Mentoría). Do mesmo xeito que incorpora o código de boas prácticas, o regulamento de réxime interior e o plan de igualdade. Todos eles documentos que teñen a súa orixe en anos de experiencia e que buscan garantir a equidade, a inclusión e a igualdade.

Cal é o modelo IAM?

IAM é un programa de transformación co que buscamos ser centros educativos punteiros no século XXI. Este programa divídese en tres eixos principais: Innovación: buscamos ser unha organización aberta en comunicación permanente co mundo no que vivimos. Autonomía: axudamos a cada un dos nosos alumnos a tomar o control da súa vida, a ser persoas autónomas. Mentoría: cada un é protagonista da súa propia educación e, ao mesmo tempo, colabora na dos demais.

Como se aplica o programa IAM no Colexio Lestonnac

Innovación: A través da iniciativa iPad conséguese a integración da tecnoloxía na educación. Así como un plan de desenvolvemento curricular dixital «Mobile Learning» en todas as etapas. Autonomía: Promovemos a educación en habilidades blandas: o desenvolvemento de falar en público, habilidades de liderado, desenvolvemento do pensamento emocional, pensamento creativo e primeiros auxilios, etc. Mentoring: A través de titorías persoais entre o profesor e o alumno, para axudarlles a coñecerse mellor a si mesmos, a desenvolver habilidades sociais, a aproveitar os seus talentos, a forxar a súa autoestima e a ser felices de forma independente.

Solicita información

Temos as nosas portas abertas para ti: queremos coñecerte, mostrarche as instalacións e mostrarche o proxecto educativo, para iso enche o formulario e agenda unha visita ou pregúntanos que queres.