Solicita información

Secundaria

A educación secundaria obrigatoria é unha etapa educativa que comprende catro cursos académicos entre os doce e os dezaseis anos de idade. Un período fundamental no proceso vital de aprendizaxe para asentar as bases persoais e académicas coas que afrontar os retos do futuro.

Por todo iso, as metodoloxías que se empreguen, as relacións establecidas co profesorado, os plans de acción titorial e o traballo conxunto coas familias contribuirán enormemente a ese crecemento integral do alumnado que lle permita desenvolver a autonomía persoal e o espírito crítico necesarios para afrontar con decisión, firmeza, seguridade e sólidos valores á creación do seu propio proxecto de vida.

O Colexio Santa Juana de Lestonnac imparte na actualidade os seguintes niveis educativos, todos eles concertados:

1º, 2º, 3º 3 e 4º curso (dúas clases por curso)

Posúe ademáis dúas aulas de educación Especial

Ven a coñecernos

Se queres unha sesión máis personalizada, solicita unha entrevista coa dirección do centro.

Metodoloxías inclusivas

As metodoloxías inclusivas son estratexias pedagóxicas que teñen como finalidade a inclusión de todo o alumnado na comunidade educativa, especialmente dos grupos con máis risco de exclusión.

Dixitalización

A dixitalización convirte as nosas aulas en espazos de ensino que integran o uso de internet e as ferramentas dixitais para mellorar e ampliar as aprendizaxes do alumnadoa través de metodoloxías activas.

Educación emocional

A educación emocional é un proceso educativo, continuo e permanente, que pretende potenciar o desenvolvemento das competencias emocionais como elemento esencial do desenvolvemento humano, con obxecto de capacitarlle para a vida e coa finalidade de aumentar o benestar persoal e social.

Personalización da aprendizaxe

A aprendizaxe personalizada é un enfoque educativo cuxa finalidade é que a aprendizaxe se axuste ás fortalezas, necesidades, habilidades e intereses de cada estudante.

Calendario e horarios

Aquí podes consultar o calendario e os horarios do centro.

Programacións

Para consultar as programacións didácticas fai clic no seguinte botón.

Actividades complementarias

Estes son todos os servizos e actividades que ofrece o colexio Lestonnac

Servicios Lestonnac

Gabinete Psicopedagógico

Horario Flexible

Preguntas frecuentes

Que nos identifica no Colexio Lestonnac?

Somos un colexio que pertence á Rede Educativa Arenales. Aquí buscamos a excelencia académica, pero tamén a excelencia humana, porque unha boa persoa adoita ser un bo profesional. Por iso o respecto aos demais, a un mesmo, ao traballo ben feito, son valores humanos e cristiáns que inculcamos no noso alumnado da man dos seus pais. Temos o ambicioso obxectivo de servir á sociedade, ás familias e ao alumnado.

Que aporta que o Colexio Lestonnac pertenza a Arenales Red Educativa?

Lestonnac é a primeira escola da Rede Educativa Arenales. Nestes momentos a rede está formada por máis de 28 centros educativos distribuídos por todo o mundo. Todos eles asumen un modelo de competencias e valores denominado IAM (Innovación, Autonomía, Mentoría). Do mesmo xeito que incorpora o código de boas prácticas, o regulamento de réxime interior e o plan de igualdade. Todos eles documentos que teñen a súa orixe en anos de experiencia e que buscan garantir a equidade, a inclusión e a igualdade.

Cal é o modelo IAM?

IAM é un programa de transformación co que buscamos ser centros educativos punteiros no século XXI. Este programa divídese en tres eixos principais: Innovación: buscamos ser unha organización aberta en comunicación permanente co mundo no que vivimos. Autonomía: axudamos a cada un dos nosos alumnos a tomar o control da súa vida, a ser persoas autónomas. Mentoría: cada un é protagonista da súa propia educación e, ao mesmo tempo, colabora na dos demais.

Como se aplica o programa IAM no Colexio Lestonnac

Innovación: A través da iniciativa iPad conséguese a integración da tecnoloxía na educación. Así como un plan de desenvolvemento curricular dixital «Mobile Learning» en todas as etapas. Autonomía: Promovemos a educación en habilidades blandas: o desenvolvemento de falar en público, habilidades de liderado, desenvolvemento do pensamento emocional, pensamento creativo e primeiros auxilios, etc. Mentoring: A través de titorías persoais entre o profesor e o alumno, para axudarlles a coñecerse mellor a si mesmos, a desenvolver habilidades sociais, a aproveitar os seus talentos, a forxar a súa autoestima e a ser felices de forma independente.

Solicita información

Temos as nosas portas abertas para ti: queremos coñecerte, mostrarche as instalacións e mostrarche o proxecto educativo, para iso enche o formulario e agenda unha visita ou pregúntanos que queres.