Solicita información

Sobre nós

O colexio Lestonnac é un centro concertado onde se imparte dende Infantil ata 4º ESO.

O noso proxecto educativo está en constante renovación e ten como misión o servizo permanente aos alumnos e as súas familias, aos que trasladamos un modelo de convivencia baseado nunha proposta de valores sempre cunha visión positiva da persoa e do mundo.

Traballamos na liña da innovación educativa en todos os ámbitos, tratando de formarnos en todos os proxectos que podan resultar beneficiosos para o noso alumnado

Tentamos ser un centro referente pola súa apertura, cercanía e dinamismo, que integra, tendo en conta as diferentes capacidades, procedencia ou características individuais.

Podemos subliñar a acollida e atención a todo o alumnado e sobre todo ao alumnado con necesidades educativas especiais. Esta realidade foinos ensinando e marcando na atención e valoración da diversidade.

Co paso dos anos fomos vivindo o desexo de que sexa un COLEXIO DE TODOS/AS E PARA TODOS/AS, onde cada quen teña o seu espazo e poida crecer feliz adquirindo recursos para desenvolverse na vida. Por iso, tentamos que a acollida á diversidade sexa real, o que moitas veces supón un reto que nos impulsa a seguir buscando novas respostas para o noso alumnado.

Rede Educativa Arenales

Arenales Red Educativa é unha rede internacional de centros educativos asociados, que comezou a súa andaina en 2009 buscando dotar ao seu alumnado dunha formación académica de alto nivel e promover valores relacionados co traballo ben feito, realizado dende unha dimensión de servizo ao outros.

Xa son máis de 4.000 as familias que confiaron no noso traballo, nunha educación sensible ás novas metodoloxías, como as Intelixencias Múltiples, ou o Espírito Crítico Creativo.

A Rede en datos

0

ESCOLAS

0

ESTUDANTES

0

PROFESIONAIS

0

M² DE INSTALACIÓNS

Preguntas frecuentes

Que nos identifica no Colexio Lestonnac?

Somos un colexio que pertence á Rede Educativa Arenales. Aquí buscamos a excelencia académica, pero tamén a excelencia humana, porque unha boa persoa adoita ser un bo profesional. Por iso o respecto aos demais, a un mesmo, ao traballo ben feito, son valores humanos e cristiáns que inculcamos no noso alumnado da man dos seus pais. Temos o ambicioso obxectivo de servir á sociedade, ás familias e ao alumnado.

Que aporta que o Colexio Lestonnac pertenza a Arenales Red Educativa?

Lestonnac é a primeira escola da Rede Educativa Arenales. Nestes momentos a rede está formada por máis de 28 centros educativos distribuídos por todo o mundo. Todos eles asumen un modelo de competencias e valores denominado IAM (Innovación, Autonomía, Mentoría). Do mesmo xeito que incorpora o código de boas prácticas, o regulamento de réxime interior e o plan de igualdade. Todos eles documentos que teñen a súa orixe en anos de experiencia e que buscan garantir a equidade, a inclusión e a igualdade.

Cal é o modelo IAM?

IAM é un programa de transformación co que buscamos ser centros educativos punteiros no século XXI. Este programa divídese en tres eixos principais: Innovación: buscamos ser unha organización aberta en comunicación permanente co mundo no que vivimos. Autonomía: axudamos a cada un dos nosos alumnos a tomar o control da súa vida, a ser persoas autónomas. Mentoría: cada un é protagonista da súa propia educación e, ao mesmo tempo, colabora na dos demais.

Como se aplica o programa IAM no Colexio Lestonnac

Innovación: A través da iniciativa iPad conséguese a integración da tecnoloxía na educación. Así como un plan de desenvolvemento curricular dixital «Mobile Learning» en todas as etapas. Autonomía: Promovemos a educación en habilidades blandas: o desenvolvemento de falar en público, habilidades de liderado, desenvolvemento do pensamento emocional, pensamento creativo e primeiros auxilios, etc. Mentoring: A través de titorías persoais entre o profesor e o alumno, para axudarlles a coñecerse mellor a si mesmos, a desenvolver habilidades sociais, a aproveitar os seus talentos, a forxar a súa autoestima e a ser felices de forma independente.

Solicita información

Temos as nosas portas abertas para ti: queremos coñecerte, mostrarche as instalacións e mostrarche o proxecto educativo, para iso enche o formulario e agenda unha visita ou pregúntanos que queres.