Solicita información

Normativa

Na nosa organización dámoslle relevancia ao comportamento de cada persoa, cada día e onde estea. Buscamos a excelencia na interacción cos compañeiros de traballo, co alumnado e as súas familias, así como con calquera outra persoa ou entidade. De acordo coa lexislación vixente, a comunidade educativa dos centros educativos areenses réxese por unha normativa accesible a todos, que se recolle no Regulamento de Réxime Interior, Código de Boas Prácticas e Plan de Igualdade.

Código de boas prácticas

Este Código de boas prácticas corporativo establece unha serie de principios que deben guiar a actuación de todas as persoas que traballan en cada centro educativo, co obxectivo de consolidar pautas de comportamento que deben ser coñecidas, aceptadas e respectadas por toda a comunidade educativa. Queremos reafirmar o noso compromiso en todos os ámbitos aquí comentados, sinalando algunhas ideas que nos axuden a traballar mellor, reforzar a nosa reputación e ofrecer un mellor servizo a todos.

Plan de igualdade

A familia e a escola son os primeiros ámbitos de socialización e construción dunha cultura que pode cambiar ou perpetuar formas de pensamento e acción social. Pais e profesores son determinantes para transmitir valores de respecto, tolerancia e igualdade entre homes e mulleres. Tamén xogan un papel importante na compensación das desigualdades: e entre elas, as que proceden de prexuízos sexistas e que poden afectar o desenvolvemento dos nenos e nenas dende os seus primeiros anos.

Perfil do estudante

Non formamos persoas perfectas, senón que tratamos de desenvolver entre o alumnado certas actitudes que se poidan recoñecer neste perfil do alumno.

Plan Dixital do Centro

O Plan Dixital de Centro (PDC) analiza a situación actual do Centro e da súa contorna profesional para sistematizar procesos e deseñar accións encamiñadas á mellora da dixitalización, considerando a formación do profesorado como eixo fundamental. O obxectivo final é facilitar ao alumnado a adquisición dunha serie de competencias que lle permitan, nun futuro, traballar en empresas con metodoloxías áxiles e modernas e desenvolver unha serie de competencias dixitais que serán demandadas no seu ámbito laboral.

Preguntas frecuentes

Que nos identifica no Colexio Lestonnac?

Somos un colexio que pertence á Rede Educativa Arenales. Aquí buscamos a excelencia académica, pero tamén a excelencia humana, porque unha boa persoa adoita ser un bo profesional. Por iso o respecto aos demais, a un mesmo, ao traballo ben feito, son valores humanos e cristiáns que inculcamos no noso alumnado da man dos seus pais. Temos o ambicioso obxectivo de servir á sociedade, ás familias e ao alumnado.

Que aporta que o Colexio Lestonnac pertenza a Arenales Red Educativa?

Lestonnac é a primeira escola da Rede Educativa Arenales. Nestes momentos a rede está formada por máis de 28 centros educativos distribuídos por todo o mundo. Todos eles asumen un modelo de competencias e valores denominado IAM (Innovación, Autonomía, Mentoría). Do mesmo xeito que incorpora o código de boas prácticas, o regulamento de réxime interior e o plan de igualdade. Todos eles documentos que teñen a súa orixe en anos de experiencia e que buscan garantir a equidade, a inclusión e a igualdade.

Cal é o modelo IAM?

IAM é un programa de transformación co que buscamos ser centros educativos punteiros no século XXI. Este programa divídese en tres eixos principais: Innovación: buscamos ser unha organización aberta en comunicación permanente co mundo no que vivimos. Autonomía: axudamos a cada un dos nosos alumnos a tomar o control da súa vida, a ser persoas autónomas. Mentoría: cada un é protagonista da súa propia educación e, ao mesmo tempo, colabora na dos demais.

Como se aplica o programa IAM no Colexio Lestonnac

Innovación: A través da iniciativa iPad conséguese a integración da tecnoloxía na educación. Así como un plan de desenvolvemento curricular dixital «Mobile Learning» en todas as etapas. Autonomía: Promovemos a educación en habilidades blandas: o desenvolvemento de falar en público, habilidades de liderado, desenvolvemento do pensamento emocional, pensamento creativo e primeiros auxilios, etc. Mentoring: A través de titorías persoais entre o profesor e o alumno, para axudarlles a coñecerse mellor a si mesmos, a desenvolver habilidades sociais, a aproveitar os seus talentos, a forxar a súa autoestima e a ser felices de forma independente.

Solicita información

Temos as nosas portas abertas para ti: queremos coñecerte, mostrarche as instalacións e mostrarche o proxecto educativo, para iso enche o formulario e agenda unha visita ou pregúntanos que queres.